Kor, seniorboende och bogemenskaper

 
 

Just nu handlar det mer om bostäder än om målning. Betänkandet ”Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)” från utredningen om äldres bostäder blev klar i november och är nu ute på remiss. Ewa Samuelsson var utredare, Ulrika Hägred sekreterare och jag var en av experterna till utredningen. Läsvärd skrift - kan laddas ned via länken ovan.


Forskargruppen Bo i Gemenskap fick ett anslag från Hjälpmedelsinstitutets projekt ”Bo bra på äldre dar” för skriften ”Bygga seniorboende tillsammans - en handbok.” Ingela Blomberg och jag har skrivit ”bokokboken” som blev klar i maj 2013 hos AB Svensk Byggtjänst.


Tillsammans med Bengt Ahlqvist, Ingela Blomberg och Nathan Large har jag också skrivit ”Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark” på uppdrag av ”Bo bra på äldre dar”. Boken finns sedan 2013 hos AB Svensk Byggtjänst.


I början av mars 2011 utkom boken ”Bygga för seniorer” på uppdrag av AB Svensk Byggtjänst och Micasa Fastigheter. Äntligen! Det är nog den första boken som beskriver olika former av seniorboende liksom hur de kan utformas. Här finns ett pressmeddelande om boken!


2014 kom en reviderad version av handboken om kollektivhus, ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap” med mycket inspiration och information, också för seniorer.


Det har också blivit ett antal föreläsningar om olika aspekter på seniorboende och bogemenskaper. Nästa om bogemenskaper blir i Uppsala/Sensus den 11 februari kl 18:30 och i Växjö den 14 mars kl 18 i Stadsbiblioteket.


Den första internationella konferensen om kollektiva boendeformer i Stockholm den 5-9 maj 2010 blev fantastisk - så många intresserade (160) från så många länder (20) och så många möten och nya kontakter.  Rapporten går att beställa,nu till rabatterat pris - mer information finns här.


Det har inte blivit så mycket målande de senaste åren. Svårt att hinna med att både skriva och måla. Jag har dock hållit mitt föredrag om ”Kon i konsten” för Stockholms stadsbiblioteks konstförening i april 2013. Nu tänker jag testa komålning på IPad innan det är dags för ateljén igen, ungefär 2016...Gul tjur, Horns ängar. Akryl 75x56 cm, ”Bygga för seniorer” och Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)